2020-2021  სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრის მაგისტრატურა/დოქტორანტურა საფეხურის აკადემიური რეგისტრაცია.

ონლაინ სწავლების ინსტრუქცია

16.09.2020

19:00 საათი-იურიდიული ფაკულტეტი

ცხელი ხაზი: 2 25 04 84