ინსტრუქცია აკადემიური რეგისტრაციისთვის!

2022-2023  სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრის მაგისტრატურა/დოქტორანტურა აკადემიური რეგისტრაცია

26.09.2022
12:00 საათი- ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; ტურიზმი; 
13:00 საათი მედიცინის ფაკულტეტი
14:00 საათი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
16:00 საათი - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი; 
17:00 საათი  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
27.09.2021 
11:00 საათი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
16:00 საათი იურიდული ფაკულტეტი დოქტორანტურის რეგისტრაცია 
29.09.2021 
17:00 საათი იურიდული ფაკულტეტი მაგისტრატურის რეგისტრაცია 

2022-2023  სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრის პირვესემესტრელი მაგისტრატურა/დოქტორანტურა აკადემიური რეგისტრაცია 
28.09.2021 
11:00 საათი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
13:00 საათი მედიცინის ფაკულტეტი
14:00 საათი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
15:00 საათი - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი; 
16:00 საათი- ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; ტურიზმი; 
17:00 საათი  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
30.09.2021 
17:00 საათი იურიდული ფაკულტეტი მაგისტრატურის რეგისტრაცია

ცხელი ხაზი: 2 25 04 84