ცხელი ხაზი: 2 25 04 84

ტექნიკური პრობლემა: 1003 ან 1055

ფინანსური პრობლემა: 1115 ან 1116

სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი: 1363